Werkmap Bouwen aan talent

We hebben vanuit de Blij met mij! Academie al ons werkmateriaal rond talent gebundeld: theorie, artikelen, achtergronden en praktische materialen om Talentgedreven te werken met Kinderen, in begeleiding en in het onderwijs. Deze losbladige werkmap is bedoeld voor iedereen die vakmatig met talentontwikkeling bezig is.

Deze werkmap is ideaal als naslag en gereedschapskist op elke school, kinderopvang, dagverblijf of in je boekenkast als kindercoach, activiteitenbegeleider, opvoedbegeleider of jeugdwerker.

Inhoud

  • Algemeen
  • Talent
  • Groeidenken
  • Kijken achter het gedrag
  • Positieve taal
  • Gevoel
  • Trauma
  • Artikelen
Blij met Mij Academie © 2024 Een talentenbundeling van Grootsklein (NL) en Cominz (BE)
Top crossmenu