Talentenbouwers in Nederland

Talentontwikkeling in je school, van binnenuit!
Het opleiden van Talentenbouwers in de school is een vervolg op het Kindertalentenfluisteraars­school-traject.

Talentontwikkeling begint bij leraren

Elk kind heeft talenten! Hoe ontdek, ontwikkel en benut je die, en hoe geef je op basis daarvan als leraar je onderwijs vorm, binnen of juist buiten de kaders? Talentenbouwers vinden het antwoord.

Het opleiden van Talentenbouwers in de school is een vervolg op het Kindertalentenfluisteraarsschool-trajectIn dat traject is een belangrijke intentie uit gesproken binnen de school: Wij zorgen ervoor dat alle kinderen gedurende hun schoolloopbaan bij ons op school hun talenten zullen ontdekken.

Talentontwikkeling in je school, van binnenuit!

Steeds meer scholen maken, na het uitspreken van deze intentie, de keuze hun onderwijs fundamenteel te laten aansluiten op de talenten van hun leerlingen. Het is dan ook nodig om op een natuurlijke manier het werken vanuit talenten binnen de school aan te boren en uit te bouwen. We noemen dat Talentgedreven Onderwijs Geven. Dat is onderwijs waarbij het talentenverhaal een centrale plek krijgt in de dagelijkse onderwijspraktijk, aansluitend bij datgene dat er al ontwikkeld is in de school. Dit geldt voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten en alle anderen die nauw betrokken zijn bij de kinderen van de school. Het betekent: het talentenverhaal diepgaand geïntegreerd in het onderwijs, op alle lagen in de school, voor iedereen die er werkt.

Talentontwikkeling begint bij de leraar zelf. Een leraar die werkt vanuit haar eigen talenten is een voorbeeld en bevlogen begeleider voor de leerlingen. Dat is de reden dat ook deze opleiding starten vanuit de leraren en hun talenten.

talentenkaarten
Wie zijn talentenbouwers?

Talentenbouwers krijgen een speciale opdracht binnen de school: ze integreren talentgedreven onderwijs in de school. Het kunnen leraren, intern begeleiders of mentoren zijn. Ze zijn extra bekwaam in het talentgedreven werken met kinderen en hun ouders. Vanuit die visie, deskundigheid en ervaring ondersteunen zij de rest van het team bij het inzetten van het eigen talent en bij het werken aan talentontwikkeling bij leerlingen.

Door meerdere teamleden op te leiden tot Talentenbouwer en op deze manier te betrekken bij talentontwikkeling, ontstaat beweging van binnenuit! Wij zien talentontwikkeling namelijk niet als een methode, maar als een persoonlijk ingevulde manier van lesgeven.

Talentenbouwers geven binnen de school ondersteuning door onder andere:
 • versterkende talentgesprekken te voeren met kinderen op aanvraag van collega’s
 • teamleden te ondersteunen bij het ontdekken en uitbouwen van hun eigen en elkaars talenten
 • collega’s te helpen bij het inrichten van hun onderwijs op basis van talenten
 • oudergesprekken te helpen voeren op een talentgedreven, waarderende manier
 • op vraag van een collega mee te kijken naar een kind, op zoek naar de talenten áchter het gedrag
 • het gedachtegoed van talentgedreven werken binnen het team en de school te vertalen naar pedagogisch handelen en teamontwikkeling

We adviseren om per school een groep leraren uit te nodigen om zich te specialiseren tot Talentenbouwer, zodat zij elkaar kunnen ondersteunen, versterken en inspireren. Het is van belang dat de leerkrachten die Talentenbouwer worden, zelf zeer gemotiveerd zijn om op deze talentgedreven, waarderende manier met kinderen en collega’s aan het werk te gaan.

blij met mij academie voorraad veerkracht voor je kind in ontwikkeling
talentenposter zaadje blij met mij! academie
Talentenbouwers traject

Om de school meer en meer te laten werken vanuit de talenten en teamleden Talentenbouwer te laten worden, bieden wij een traject dat bestaat uit de volgende onderdelen:

 • begeleiding schoolleiding
 • opleiding Talentenbouwers
 • bijeenkomst (met) ouders

We vullen deze onderdelen in samen met de school. Eventueel breiden we dit nog uit met andere onderdelen op maat. We lichten de ‘basisuitvoering’ (zoals wij dat voor ons zien) deze onderdelen hieronder toe.

Begeleiding schoolleiding

Samen met de schoolleiding en de toekomstige Talentenbouwers onderzoeken we hoe we talentontwikkeling het beste kunnen integreren binnen de visie van de school. Hoe maken we in de school de weg vrij voor de nieuwe rol van de Talentbouwers? Hoe creëren we een zo goed mogelijke context, zodat de Talentenbouwers optimaal aan het werk kunnen? Hoe laten we dit proces aansluiten bij de lopende vernieuwingstrajecten en functioneringsgesprekken? We verkennen ook eventuele drempels om als Talentenbouwers aan de slag te kunnen.

Samen maken we een aanpak die door de schoolleiding wordt geïntroduceerd in het team. Op basis daarvan krijgt de school een offerte van ons.

Opleiding Talentenbouwers

In deze vierdaagse sluiten we aan bij wat je tijdens de training tot Kindertalentenfluisteraar hebt geleerd. We zullen telkens uitgaan van drie stromen:

 • de eerste stroom gaat over jou als leerkracht
 • de tweede stroom gaat over het nog meer toepassen van Talentgedreven Onderwijs in je eigen klas
 • de derde stroom gaat over het ondersteunen van leerkrachten uit je team en het vormgeven van Talentgedreven Onderwijs in de school

Tijdens de vier dagen opleiding zullen we geïntegreerd aan de slag gaan. We starten vanuit vragen in jullie praktijk en onderzoeken hoe je daar als Talentenbouwer een verdiepende slag kunt maken in je school.

Het liefst verdelen we de vier dagen over een schooljaar, zodat er veel tijd is om het geleerde toe te passen.

In de opleidingen werken we met groepen van 8-12 deelnemers. Dat zouden leerkrachten van 1 school kunnen zijn, maar dat kan ook een samengestelde groep van leerkrachten van meerdere scholen uit een stichting of bestuur zijn.

Bij de opleiding is voor elke deelnemer het boek: Talentgedreven Onderwijs Geven inbegrepen, en per deelnemende school de map Bouwen aan Talent.

Ouderavond

Omdat talentontwikkeling van kinderen doorgaat na schooltijd, kan een bijeenkomst met ouders een onderdeel vormen van het traject. We nemen de ouders mee in deze manier van werken met hun kind. Wat is talent? Hoe ontdek je dat bij je kind? Hoe kun je als ouders talent stimuleren en hoe kunnen ouders en school hierin samen optrekken en elkaar versterken?

Stel je vragen of neem contact
ijsberg gedrag zelfbeeld logo

Onze webshop

In onze webshop vind je al het materiaal dat je nodig hebt om meer te weten, te leren of toe te passen. Ben je een bezoeker uit Nederland en wil je graag materialen bestellen die je in NL wil laten versturen, ga dan naar www.blijmetmijacademie.nl
Blij met Mij Academie © 2024 Een talentenbundeling van Grootsklein (NL) en Cominz (BE)
Top crossmenu