Talentenbouwers in Vlaanderen

Talentenbouwers maken de scholengroep sterker van binnenuit!

Talentontwikkeling begint bij leerkrachten.

Talentontwikkeling in je organisatie, van binnenuit stimuleren! Talentontwikkeling begint bij leerkrachten. Leerkrachten die vanuit passie en talent voor de klas staan werken inspirerend voor kinderen, jongeren en voor collega’s om zelf ook op zoek te gaan naar hun talent.

Werken vanuit jouw talent als leerkracht geeft jou energie en veerkracht. Dit helpt om echt te kunnen doen wat jij als leerkracht graag wil doen: leerlingen inspireren, hen laten groeien en hen sterk maken van binnenuit zodat zij hun stappen kunnen zetten in onze maatschappij.

Leerlingen hebben net als leerkrachten het verlangen te mogen zijn wie ze zijn en daarin gezien te worden. Jij, als talentenbouwer, kan hen zien in hun talent, kijken achter hun achter en hun potentieel zichtbaar maken. Zo ontdekken zij steeds meer wie ze zijn en kunnen ze groeien tot een sterke persoon.

Wat doen Talentenbouwers precies?

Talentenbouwers krijgen een speciale opdracht binnen hun school: ze creëren ruimte voor talentontwikkeling bij leerlingen en bij collega’s. Zij kijken achter het gedrag, stimuleren groeidenken en bieden handvaten in het bouwen van veerkracht. Vanuit die pijlers bouwen ze aan een omgeving waarin groei in alle veiligheid kan ontwikkelen.
werkmap bouwen aan talent els pronk & elke busschots
Wie zijn Talentenbouwers?
Talentenbouwers kunnen leraren, ondersteuners, zorgleerkrachten, leerlingen-begeleiders, of mentoren zijn. We kiezen ervoor om telkens minimaal twee of meerdere Talentenbouwers per school op te leiden zodat zij versterkend voor elkaar kunnen werken in dit proces. Dit zijn extra gemotiveerde, leergierige en bekwame mensen die ervan houden om vanuit de talentenbril te kijken en ouders daarbij te betrekken. Vanuit die visie, deskundigheid en ervaring ondersteunen zij de rest van het team bij het inzetten van eigen talent en bij het werken aan talentontwikkeling bij leerlingen. Op deze manier ontstaat beweging van binnenuit in de school!

Wij zien talentontwikkeling namelijk niet als een methode, maar als een persoonlijk ingevulde manier van lesgeven, die je in de kleinste details kan verwerken. Het hoeft allemaal geen extra werk te zijn eens je ontdekt in welke kleine handelingen de grootsheid van het effect zit.
Talentenbouwers geven binnen de school ondersteuning door onder andere:
 • Talentengesprekken te voeren die versterkend werken. Deze vraag kan ontstaan bij een collega of bij een leerling.
 • Teamleden ondersteunen bij het ontdekken en uitbouwen van hun eigen en elkaars talenten
 • Collega’s helpen bij het organiseren van hun lessen op basis van talenten
 • Oudergesprekken helpen voeren op een talentgedreven en waarderende manier
 • Op vraag van een collega mee kijken achter het gedrag van een leerling en op zoek te gaan naar de talenten achter het gedrag
 • Het gedachtengoed van talentgedreven werken binnen het team en de school vertalen naar pedagogisch handelen en teamontwikkeling
 • Inzicht geven in leiderschap en groepsdynamieken om zo gerichter te kunnen werken aan verbinding met leerlingen en ouders.
 • Inzicht geven hoe een school en een klas een systeem is en hoe systemen werken waardoor je beter begrijpt hoe er rust of onrust in een systeem kan zijn en wat je dan als Talentenbouwer kan doen

Talentenbouwers herken je aan hun (w)onderzoekende en waarderende houding. Zij gaan telkens op zoek naar waar lukt het al wel of nog wel en gaan samen onderzoeken hoe ze sterker kunnen maken van binnenuit.

Want elk kind heeft talenten! Elke collega en elke ouder heeft talenten. Hoe ontdek, ontwikkel en benut je die, en hoe geef je op basis daarvan als leraar je onderwijs vorm? Binnen of juist buiten de kaders?

img 9381
groeizinnetjes
Talentenbouwerstraject concreet in de scholengroep

Om de school meer en meer te laten werken vanuit de talenten en teamleden Talentenbouwer te laten worden, bieden wij een traject dat bestaat uit de volgende onderdelen:

 • schoolleiding, 2 gesprekken
 • 4 dagen opleiding Talentenbouwers
 • bijeenkomst met het directieteam van de deelnemende scholen (halve dag)
Daarenboven kunnen we het volgende aanbieden (facultatief)
 • onderdompeling in de talenten met Luk Dewulf (halve dag)
 • intervisie Talentbouwers
 • ouderavond: ‘hoe ontdek ik het talent van mijn kind, hoe kijk ik achter het gedrag van mijn kind en hoe kunnen ouders en leerkrachten elkaar hierin versterken?’

Dit Talentenbouwerstraject is een traject dat jaar na jaar herhaald kan worden zodat je groep talentenbouwers organisch groeit. Je kan in jaar één van iedere school twee talentenbouwers opleiden en in jaar twee de volgende twee. Zo wordt de olievlek steeds groter en ontstaat er een soort groeiende beweging die inspirerend werkt en ruimte laat voor ieders tempo. Op deze manier kan de school als organisatie ook groeien en sterker worden van binnenuit.


We lichten deze onderdelen van het Talentenbouwerstraject hieronder toe.

Begeleiding schoolleiding

Samen met de schoolleiding en de toekomstige Talentenbouwers onderzoeken we hoe we talentontwikkeling het beste kunnen integreren binnen de visie van de school. Hoe maken we in de school de weg vrij voor de nieuwe rol van de Talentbouwers? Hoe creëren we een zo goed mogelijke context, zodat de Talentenbouwers optimaal aan het werk kunnen? Hoe laten we dit proces aansluiten bij de lopende vernieuwingstrajecten en functioneringsgesprekken? We verkennen ook eventuele drempels om als Talentenbouwers aan de slag te kunnen. Samen maken we een aanpak die door de schoolleiding wordt geïntroduceerd in het team.

Opleiding Talentenbouwers

De leraren volgen een leertraject van vier dagen, in blokken van twee dagen, verspreid over een periode van vier maanden.
In de blokken werken we aan de volgende essenties:
• ontdekken van eigen talenten als leerkracht en Talentenbouwer
• theorie over talenten en talentontwikkeling, groeimindset en waarderende benadering
• talenten ontdekken bij kinderen
• kijken naar positieve intentie in gedrag bij kinderen
• áchter het gedrag van kinderen kijken en daar ontwikkelingsmogelijkheden ontdekken
• inzetten van werkvormen uit de Junior Toolbox “Ik kies voor mijn talent’’
• ‘groeidenken’ ontdekken en stimuleren bij kinderen
• organiseren en uitvoeren van talentinterviews
• talentontwikkeling vormgeven in eigen klas- en schoolsituatie
• begeleiden van waarderende gesprekken
met collega’s en ouders
• talentgedreven en waarderend coachen van collega’s

Bijeenkomst met directieteam van de deelnemende scholen

Het is belangrijk is dat alle directies op de hoogte zijn van wat de Talentenbouwers kunnen betekenen voor de school. Tijdens deze bijeenkomst nemen we directies mee in de grote lijnen van het gedachtengoed van Talentenbouwers en geven we praktisch inzicht in wat talentenbouwers in de school kunnen realiseren. Daarvoor gaan zij de steun van hun directie nodig hebben, die verstekend voor hen gaat werken.

We onderzoeken samen hoe jij als directie dan ruimte kan creëren voor de Talentenbouwers. Hoe kunnen jullie samen dit gedachtengoed in de basis en het alledaagse werk inzetten. Hoe neem je de rest van het team hierin mee en hoe laat je aan je team zien wat Talentenbouwers voor hen kunnen doen.

Indien een directie ervoor kiest kunnen wij daar ook een teambijeenkomst rond verzorgen. In deze bijeenkomst maken ze kennis met talent, de theorie en de praktijk. Er zal uitleg zijn rond het thema groeidenken en de rol van de Talentenbouwer zal ook besproken worden.

Onderdompeling in de talenten met Luk Dewulf (facultatief)

Luk Dewulf heeft samen met Els Pronk en Peter Beschuyt de toolbox ‘ik kies voor mijn talent’ gemaakt. Luk geeft inzicht in wat de talenten precies inhouden en relaties tussen talenten en welke talenten je kan herkennen in de dagdagelijkse praktijk. Dit is een fijne verdieping die Talentenbouwers enorm helpt om inzicht te verwerven in de verschillende talenten.

Talentenbouwers krijgen na het volgen van deze sessie ook het certificaat van ‘kindertalentenfluisteraar’.

potje veerkracht logo
blij met mij academie handen

Facultatief

Intervisie en netwerk

Wij willen kennis en ervaring delen met elkaar. Daarom dromen wij ervan om een regionaal netwerk te vormen met Talentenbouwers, dat twee keer per jaar bijeenkomt voor intervisie over het werken als Talentenbouwer. En kennis en ervaringen uit te wisselen.

Ouderavond

Ouders zijn samen met hun kinderen de klanten van je organisatie. Het is belangrijk om hen te betrekken. Ouders staan het dichtste bij het kind. Als ouders en leerkrachten elkaar begrijpen en samen kunnen onderzoeken hoe zij het kind kunnen ondersteunen in de ontwikkeling, dan wordt het voor het kind, de leerling makkelijker.

Daarin willen we graag een verhaal brengen, samen met de Talentenbouwers, zodat ouders zich betrokken voelen en begrijpen hoe er via talentontwikkeling naar hun kind wordt gekeken. In de actieve avond met als titel:

‘Hoe ontdek ik het talent van mijn kind, hoe kijk ik achter het gedrag van mijn kind en hoe kunnen ouders en leerkrachten elkaar hierin versterken?’ nemen we hen mee in dit verhaal.

Vraag je offerte aan

Onze webshop

In onze webshop vind je al het materiaal dat je nodig hebt om meer te weten, te leren of toe te passen. Ben je een bezoeker uit Nederland en wil je graag materialen bestellen die je in NL wil laten versturen, ga dan naar www.blijmetmijacademie.nl
Blij met Mij Academie © 2024 Een talentenbundeling van Grootsklein (NL) en Cominz (BE)
Top crossmenu