Talentgedreven -en systemisch begrijpen van de onderstroom

De school is een systeem.
Een klas is een subsysteem van een school.

Binnen het systemisch werken zijn er een aantal wetten die ervoor zorgen dat een systeem in rust, balans is of net niet. Rust, balans herkennen we doordat iedereen een plek vindt en iedereen een manier vindt om bij te dragen. Er is uitwisseling en balans in geven en nemen. ONrust, onbalans herkennen we doordat er gedoe is, hardnekkige patronen die voor ongemak zorgen waar niemand precies de vinger op kan leggen en toch voel je dat ze voor onrust zorgen, zonder dat je het deftig kan uitleggen.

Systemische informatie begrijpen zorgt ervoor dat je op de juiste laag actie kan ondernemen. Heel vaak laten kinderen in hun gedrag zien wat er in een systeem speelt. We kunnen dan op hun gedrag reageren, maar vaak lost dat niet het probleem op. Want onderliggend is er een boodschap van het systeem. Als die niet begrepen wordt, zal niet 1 kind maar meerdere kinderen deze informatie zichtbaar maken door bepaald gedrag te stellen, dat ze zelf niet begrijpen. Tot zolang de boodschap begrepen wordt en op de juiste laag gereageerd wordt.

Systemen hebben ook regels. Kijk maar naar jouw organisatie. Iedere school heeft een schoolreglement. Des te beter je je daaraan houdt des te makkelijker kan je door die organisatie bewegen. Tegelijk heeft ieder systeem ook een heleboel ongeschreven regels. Als we de ongeschreven regels beter begrijpen, kunnen we makkelijker een plek vinden.

Bijdragen gaat ook makkelijker als je een plek hebt. Maar als je plek niet duidelijk is, dan wordt het meteen ook moeilijker om ergens toe bij te dragen.

Deze opleiding geeft inzicht in hoe systemen werken en hoe je met systeeminformatie aan de slag kan gaan waardoor er meer balans, rust in het systeem komt en iedereen makkelijker vanuit zijn/haar plek kan bijdragen.

Vraag je offerte aan

Onze webshop

In onze webshop vind je al het materiaal dat je nodig hebt om meer te weten, te leren of toe te passen. Ben je een bezoeker uit Nederland en wil je graag materialen bestellen die je in NL wil laten versturen, ga dan naar www.blijmetmijacademie.nl
Blij met Mij Academie © 2024 Een talentenbundeling van Grootsklein (NL) en Cominz (BE)
Top crossmenu